Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi została powołana do życia przez Komitet Organizacyjny UŁ w dniu 11.02.1945 r.

Kompletowanie zbiorów rozpoczęto od przejmowania książek z porzuconych księgozbiorów z terenu Łodzi i okolic. Cennym źródłem wpływu były również dary zarówno od osób prywatnych jak i instytucji. W 1947 r. Biblioteka zaczęła otrzymywać egzemplarz obowiązkowy, który do dnia dzisiejszego stanowi główne źródło wpływu. W skład księgozbioru Biblioteki wchodzą podstawowe dzieła ze wszystkich gałęzi wiedzy, zarówno historyczne jak i współczesne, polskie i obce. Szczególny nacisk przy zakupach nowych tytułów położono jednak na piśmiennictwo z zakresu dziedzin reprezentowanych na Uniwersytecie tj. nauk humanistycznych, społecznych, matematyczno-przyrodniczych, prawnych, ekonomicznych i innych. Biblioteka gromadzi również w wyborze piśmiennictwo techniczne i medyczne.

Od 1960 r. Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi posiada własny gmach (projekt: inż. arch. Edmund Orlik). Zdobienia gmachu wykonali łódzcy artyści-plastycy: ceramiczna płaskorzeźba w holu głównym na parterze – Antoni Starczewski; malowidło ścienne na I piętrze – Stanisław Fijałkowski; malowidło ścienne w Czytelni Czasopism – Lech Kunka; rzeźba w holu na II piętrze – Mieczysław Szadkowski.

Od wielu lat czyniono starania o rozbudowę gmachu BUŁ. W 2003 r. rozpoczęto budowę według projektu architekta mgr inż. Andrzeja Pietkiewicza. Nowy gmach otwarto dla studentów w październiku 2006 r.

W skład Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi wchodzi sieć 63 bibliotek zakładowych.

Zasoby BUŁ

Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi na dzień 31.12.2018r.

Książek: 1,508,221 vol.
Czasopism: 566,865 vol.
Stare druki: 28,749 vol.
Rękopisy: 4,666 jedn.
Kartografia: 26,706 jedn.
Nuty: 47,079 jedn..
Płyty i taśmy: 26,834 jedn.
Ikonografia: 55,619 jedn.
Mikrofilmy: 3,863 jedn.
Mikrofisze: 32,729 jedn.
Dokumenty Życia Społecznego: 97,184 jedn.
Zbiory Bibliotek Zakładowych: 935,634 vol.
SUMA: 3,334,149 vol.

Główna Biblioteka UŁ posiadała na dzień 31.12.2018r.

Zarejestrowanych czytelników: 30,949 osób.
Ze zbiorów skorzystało: 306,535 osób.
Udostępniono: 2,359,062 vol.

Zbiory elektroniczne na dzień 31.12.2018r.

Liczba pozycji w Bibliotece Cyfrowej UŁ: 73,973
Liczba pozycji w Repozytorium UŁ: 23,853
Liczba książek elektronicznych: 73,772
Liczba czasopism elektronicznych: 13,881
Liczba dostępnych baz: 124

Strona Główna

Nawiguj

Masz pytanie?

WIRTUALNY
ASYSTENT